ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Мирослава Богданівна Гупаловська

Анотація


Гупаловська М. Б. Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів.

 

Розкрито сутність фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів та охарактеризовано його завдання. Проаналізовано особливості фінансового контролю місцевих бюджетів, досліджено практику, проблематику та ефективність фінансового контролю за формуванням í використанням коштів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано можливості використання зарубіжного досвіду для вдосконалення фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів.

 

Gupalovska M. Practice problems and financial control execution of local budgets.

 


The essence of financial control over the execution of local budgets is exposed and its task is characterized. The features of financial control of local budgets are analysed, the practice problems and the effectiveness of fi nancial control is investigated over the formation of local budgets in Ukraine. The possibility of using foreign experience to improve financial control over the execution of local budgets is grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кукурудз О. М. Фінансовий аналіз як елемент управління коштами місцевих бюджетів // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 2. – С. 75–83.

Формування і функціонування бюджетної системи України : Монографія / С. О. Булгакова, О. Т. Колодій, Л. В. Єрмошенко та інші ; За заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Книга, 2003. – 344 с.

Звіти про роботу Державної фіскальної інспекції у Тернопільській області за 2011– 2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tr.sts.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/.

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 698 від 12.05.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Звіти про роботу ДФІ у Тернопільській обл. за 2011- I півріччя 2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.

Василенко И. Связь с общественностью в государственных организациях иместных органах власти : западный опыт / И. Василенко // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ptpu.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019