ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Анастасія Юріївна Огінська

Анотація


Огінська А. Ю. Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист.

 

Досліджено склад, структуру та динаміку видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення місцевих бюджетів України. Проаналізовано видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів на фінансування державної програми малозабезпеченим сім’ям у розрахунку в середньому на одну особу у розрізі територій. Обґрунтовано необхідність оптимізації видатків місцевих бюджетів шляхом підвищення ефективності використання обмежених бюджетних ресурсів.

 

Oginska A. Local budget charges on social protection.

 


The structure and dynamics of social protection and social security charges of local budgets are investigated. Charges covered from local budgets to finance state programs to low-income families in the calculation of the average per capita in terms of area are analysed. Necessity of optimization of local budget charges by the increase of efficiency of limit budgetary resources using is grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний моніторинг : Аналіз виконання бюджету за 2013 рік / В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін. ; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження”, USAID. – К., 2014. – 80 c.

Видатки за функціональною класифікацією за 2011-2013 рр. / Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ doccatalog/list?currDir=146477/.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.

Доходи та витрати населення України за 2013 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К. : НІОС, 2000. – 384 с.

Шевчук Н. Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 202–207.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019