ВИКЛИКИ БОРГОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Наталія Геннадіївна Синютка

Анотація


Синютка Н. Г. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду.

 

Проаналізовано зарубіжний досвід муніципальних запозичень країн Євросоюзу, динаміку та структуру місцевих запозичень найбільших учасників ринку. Розглянуто стан ринку муніципальних запозичень в Україні. Висвітлено основні проблеми, що стримують ефективний розвиток і використання муніципальних запозичень, та запропоновано напрямки удосконалення управління муніципальним боргом.

 

Synjutka N. Calls of promissory decentralization in Ukraine: through the prism of European experience.

 


Foreign experience of the municipal borrowing of European Union, dynamics and structure of the local borrowing by most participants of market are analysed. Market of the municipal borrowing condition is considered in Ukraine. Basic problems, that restrain effective development and use of the municipal borrowing are refl ected, and directions to improvement of management a municipal debt are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Державний борг та гарантований державою борг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=365898.

Dafflon B., Beer-Toth K. Managing local public debt in transition countries : An issue of selfcontrol // Financial Accountability & Management. – 2009. – № 25(3). P. 305–314.

Bercu A., Onofrei M. (2006), Managing Local Public Debt in the Countries in Transition : An Issue of Fiscal Capacity or Something Else? The Romanian Case, Paper prepared for the 14th Annual Conference of the Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee, Ljubljana, May 11–13).

Dvorakova P. (2006), State Regulation of the Municipal Public Debt in the Czech Republic, Paper prepared for the 14th Annual Conference of the Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee, Ljubljana, May 11–13).

European system of national and regional accounts (ESA95 or 1995ESA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:ESA95.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17.

Structure of government debt [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics#Structure_of_ government_debt.

Swianiewicz P. (ed.) (2004a), Local Government Borrowing : Risks and Rewards : A Report on Central and Eastern Europe, (OSI/LGI, Budapest), P. 385–424.

Циммерман Х. Муниципальные финансы : Учебник. –Х. – М. : Дело и сервис, 2003. – 352 с.

Структура зовнішнього боргу України за секторами, строками погашення та фінансовими інструментами // Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=1316033.

Інформаційна довідка щодо місцевого та гарантованого територіальною громадою м. Києва боргу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kievcity.gov.ua/news/?c=378.

Інструменти розширення ринку муніципальних цінних паперів як чинника ресурсного забезпечення регіонального розвитку. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1131.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019