ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Юлія Леонідівна Наконечна

Анотація


Наконечна Ю. Л. Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні.

 

Розглянуто діючі принципи фінансування закладів дошкільної освіти. Узагальнено та проаналізовано динаміку показників, які характеризують стан розвитку цієї галузі, та виявлено фінансові проблеми недостатньої забезпеченості дитячих дошкільних закладів з місцевих бюджетів. Визначено напрями модернізації фінансування дошкільної освіти в умовах трансформації міжбюджетних відносин в Україні.

 

Nakonechna Ju. Problems of pre-school education in Ukraine.

 


The actual principles of preschool educational establishments financing are overviewed. The problems of insufficient financing of kindergartens and nurseries from local budgets are summarized and analysed. Directions for the modernization of pre-school education under transformation of intergovernmental relations in Ukraine are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про дошкільну освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/.

Пісоцька Л. С. Управління фінансами, бухгалтерським обліком та економічним розвитком дошкільної освіти як один із функціональних напрямів управлінської діяльності // Педагогічний дискурс. – 2012. – № 11. – С. 232–233.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (зі змінами від 12.10.2010 р.) “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти, що перебувають у державній та комунальній формі власності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/.

Документи Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистична збірка. Освіта столиці 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://don.kievcity.gov.ua/files/docs/ANALYTICAL_COLLECTION-2014.pdf.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019