ГІБРИДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХПОСЛУГ : НЕПОТРІБНЕ УСКЛАДНЕННЯ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Юрій Володимирович Сохацький

Анотація


Сохацький Ю. В. Гібридні фінансові інструменти вітчизняного ринку банківських послуг : непотрібне ускладнення чи необхідність?

 

Аргументовано доцільність та можливість використання комерційними банками України інноваційних фінансових інструментів, зокрема фінансових гібридів при кредитуванні виробників, гуртових та роздрібних покупців як клієнтів одного банку. Запропоновано конкретну гібридну схему з одночасним використанням факторингу та векселя.

 

Sokhatskiy Yu. Hybrid financial instruments : unnecessary complication necessity for the domesticmarket of bank services?

 

Explored possibility of using by Ukrainian commercial banks of innovative financial instruments, in particular financial hybrids for crediting of producers, herd and retails buyers as clients of one bank. A concrete hybrid chart is offered with the simultaneous use of factoring and bill of exchange.


Повний текст:

PDF>Без заголовку

Посилання


Маршал Дж., Бансал В. Финансовая инженерия : Полное руководство по финансовым нововведениям. – Пер. с англ. М. : ИНФРА-М., 1998. – 784 с.

Господарський Кодекс України від 01.01.2004 р.

Уніфікований закон про переказні і прості векселі, затверджений Женевською Конвенцією від 07.06.30 р. № 358.

Закон України “Про приєднання України до Женевської Конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” від 06.07.99 р.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 02.06.2005 р.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 р.

Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654-XII зі змінами та доповненнями.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р.

Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р.

Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 25.12.2000 р.

Правила виготовлення і використання вексельних бланків, затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10.09. 1992 р. № 528.

Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 01.07.2004 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019