ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Ігор Володимирович Зятковський

Анотація


Зятковський І. В. Вдосконалення фінансового забезпечення об’єднань громадян в умовах утвердження ринкової економіки в Україні.

 

Розглянуто проблемні аспекти фінансового забезпечення об’єднань громадян. Основна увага приділена формуванню пасивних доходів, визначенню неприбуткового статусу та стримуванню надмірної комерціалізації діяльності об’єднань громадян.

 

Zyatkovskyi I. Directions of financial provision improvement for citizens associations under the conditions of market economics strengthening in Ukrain.

 

There have been considered the problem aspects of financial provision for citizens associations. The main attention has been paid to forming passive incomes, determination of unprofitable status and containment of excessive commercialization of citizens associations’ activities.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Методичні рекомендації щод окласифікації інституційних секторів економіки України // http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/MDODOC.

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації“ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – ст. 283.

Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – ст. 504.

Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – ст. 292.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – ст. 397.

Закон України “Про політичні партії” // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – ст. 118.

Про сприяння діяльності Спілки воїнів-інтернаціоналістів України. Поста- нова Кабінету Міністрів України № 57 від 24.06.1991 р. (зі змінами).

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – ст. 181 (із змінами).

Закон України Про податок з доходів фізичних осіб // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – ст. 308.

Закон України “Про кооперацію” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – ст. 1774.

Лист ДПАУ “Про оподаткування доходів неприбуткової організації” від 07.05.2004 р. № 8230/7/15-1317.

Статистичний щорічник Україниза 2004 рік / Державний комітет статистики України. – К.: Консультант. – 2005. – 592 с.

Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру” // Вісник Верховної Ради України. – 2002. – № 6. – ст. 36.

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ(організацій). Наказ Державної податкової адміністрації України № 355 від 03.07. 2000 р. (із змінами № 594 від 10.12.2005 р., № 20 від 17.10.2005 р.).

Кізима Т. О., Савчук С. В. Державні фінанси в умовах демократії : Навч.посіб. – Тернопіль : Воля, 2005. – 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019