Інформація про автора

ВОЗНЯК, Галина, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, Україна