Інформація про автора

Дзюблюк, Олександр Валерійович, Тернопільський національний економічний університет, Україна

 • № 2(15) (2008): Світ фінансів - БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ
  Анотація  PDF
 • № 2(19) (2009): Світ фінансів - ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
  УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПРОЦЕСОМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
  Анотація  PDF
 • № 3 (2010): Світ фінансів - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  АКТИВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІЗ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
  Анотація  PDF
 • № 3 (2011): Світ фінансів - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ
  ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2012): Світ фінансів - БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2013): Світ фінансів - БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  РЕГУЛЯТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
  Анотація  PDF
 • № 3 (2014): Світ фінансів - РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
  Анотація  PDF
 • № 1(54) (2018): Світ фінансів - БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ФОРМ В ОБІГУ
  Анотація  PDF