Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2010): Світ фінансів ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Анетта Зелінська
 
№ 3 (2014): Світ фінансів ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ХОЛТА-УІНТЕРА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Дєдушева
 
№ 4 (2010): Світ фінансів ЗАСТОСУВАННЯ ПОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ольга Романівна Кривицька
 
№ 3 (2012): Світ фінансів ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Аліна Василівна Базавлук
 
№ 3 (2010): Світ фінансів “ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ” ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Анотація   PDF
Петро Любомирович Кулик
 
№ 4 (2016): Світ фінансів ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ДИСТРИБУЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Вікторович Кириленко
 
№ 4 (2015): Світ фінансів ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ВАЖЛИВИХ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Ірина Олегівна Перит
 
№ 3(12) (2007): Світ фінансів ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОСНОВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В БОЛГАРІЇ ТА ПОЛЬЩІ: ДОСВІД РЕФОРМ ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Павлівна Кириленко, Андрій Васильович Лучка
 
№ 1(14) (2008): Світ фінансів ЗОВНІШНІЙ БОРГ У СВІТОВІЙ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Карапетян
 
№ 2(3) (2005): Світ фінансів ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕРЖАВИ : ЕМПІРИЧНІ ГІПОТЕЗИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ Анотація   PDF
Наталія Ярославівна Кравчук
 
№ 1 (2013): Світ фінансів ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТРУКТУРИ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО РИНКУ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Кнейслер
 
№ 3(56) (2018): Світ фінансів ІМПЕРАТИВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація
Марія Богданівна Ріппа
 
№ 4 (2016): Світ фінансів ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Оксана Василівна Квасниця
 
№ 2(11) (2007): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ Анотація   PDF
Світлана Василівна Герасимова
 
№ 4 (2015): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: СВІТОВІ МОДЕЛІ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Карпишин
 
№ 2 (2013): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Анотація   PDF
Ольга Ігорівна Стирська
 
№ 2 (2011): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ Анотація   PDF
Анатолій Васильович Федоренко
 
№ 3(52) (2017): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Тетяна Валеріївна Письменна
 
№ 1 (2011): Світ фінансів ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Володимир Андрійович Валігура
 
№ 1(10) (2007): Світ фінансів ІНВЕСТУВАННЯ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Олена Святославівна Заклекта
 
№ 2 (2013): Світ фінансів ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Юлія Леонідівна Субботович, Ольга Юріївна Антропова
 
№ 2 (2010): Світ фінансів ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ ІЗ ДОХОДІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Станіслав Долята
 
№ 2 (2015): Світ фінансів ІННОВАЦІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Кнейслер, Лілія Романівна Маринчак
 
№ 3(16) (2008): Світ фінансів ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Ігор Федорович Стефанів
 
№ 4 (2011): Світ фінансів ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Анотація   PDF
Христина Анатоліївна Снігур
 
251 - 275 з 1101 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>