Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2013): Світ фінансів ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ СТИМУЛІВ Анотація   PDF
Віктор Валерійович Козюк
 
№ 1(1) (2004): Світ фінансів ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
І. С. Гуцал
 
№ 4 (2016): Світ фінансів ГЛОБАЛЬНА ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Ірина Ярославівна Зварич
 
№ 4(53) (2017): Світ фінансів ГЛОБАЛЬНІ ІМПУЛЬСИ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Павло Богданович Луців
 
№ 4 (2010): Світ фінансів ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ, ІСТОРИЧНОГО ЕВОЛЮЦІОНІЗМУ ТА ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Наталія Ярославівна Кравчук
 
№ 4 (2012): Світ фінансів ГЛОБАЛЬНІ ФІСКАЛЬНІ РОЗРИВИ І ДИСБАЛАНСИ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ДИСТРИБУТИВНІ ЕФЕКТИ Анотація   PDF
Наталія Ярославівна Кравчук
 
№ 2(55) (2018): Світ фінансів ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Ярослав Іванович Чайковський
 
№ 3 (2011): Світ фінансів ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ Анотація   PDF
Олександр Валерійович Дзюблюк
 
№ 2 (2016): Світ фінансів ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ Анотація   PDF
Святослав Дем’янович Герчаківський, Ольга Ярославівна Герчаківська
 
№ 1(1) (2004): Світ фінансів ДЕМОКРАТІЯ І ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ: ДВОЄДИНСТВО ПРОБЛЕМ І МОЖЛИВОСТЕЙ Анотація   PDF
Тетяна Олексіївна Кізима
 
№ 1(2) (2005): Світ фінансів ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ БАНКІВ Анотація   PDF
Ігор Святославович Кравчук
 
№ 1(18) (2009): Світ фінансів ДЕРЖАВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРІЇ ТА РЕАЛІЇ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Вергелес
 
№ 4(17) (2008): Світ фінансів ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРА: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Інна Валентинівна Комарова
 
№ 3 (2012): Світ фінансів ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Інна Олександрівна Луніна, Олександра Олександрівна Булана
 
№ 1 (2016): Світ фінансів ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ Анотація   PDF
Тетяна Олексіївна Кізима, Вікторія Олегівна Онищук
 
№ 1(14) (2008): Світ фінансів ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ФІНАНСОВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Длугопольський
 
№ 2 (2013): Світ фінансів ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Мирослава Василівна Тимоць
 
№ 1 (2014): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Надія Володимирівна Шаманська
 
№ 1 (2015): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Олегівна Перит
 
№ 4(21) (2009): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Мирослав Миколайович Артус
 
№ 4(21) (2009): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Мирослав Миколайович Артус
 
№ 4 (2010): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Віра Іванівна Стоян
 
№ 1 (2015): Світ фінансів ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
Світлана Сергіївна Сіренко
 
№ 1(14) (2008): Світ фінансів ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Вахненко
 
№ 4(17) (2008): Світ фінансів ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ЯК СИСТЕМА КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Надія Лубкей
 
151 - 175 з 1097 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>