№ 2(55) (2018)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2018.02

Зміст

ACTUAL PROBLEMS OF BUDGET DECENTRALIZATION

Taisiia BONDARUK, Oksana VINNYTSKA, Maksym DUBYNA
PDF
7-19
Anna MARCHUK
PDF
20-31

BUDGET AND FISCAL POLICY

Natalia KARPYSHYN
PDF
32-42
Volodymyr Korotun, Nadiia Novytska, Inna Khlebnikova
PDF
43-56
Iryna NEDBALIUK
PDF
57-66
Svitlana KOVAL
PDF
67-77
Marian TRIPAK
PDF
78-88

MONETARY POLICY

Viktor KOZIUK
PDF
89-107
Yaroslav CHAYKOVSKYI
PDF
108-122
Nadiia YASYNSKA
PDF
123-135

BANKING SYSTEM

Olha METLUSHKO, Yuliia VASYLKOVA
PDF
136-144
Svitlana GANZIUK, Elmira KAHRAMANIAN
PDF
145-155