№ 3(60) (2019)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2019.03

Зміст

BANKING SYSTEM

Oleksandr DZYUBLYUK
PDF
8-25
Bohdan LUTSIV
PDF
26-36

DUSINESS ENTITIES FINANCES

Myhaylo KRUPKA, Nazar DEMCHYSHAK, Vasyl HRYB
PDF
37-52
Danylo VANKOVYCH, Myroslav KULCHYTSKYJ
PDF
53-64
Svitlana HALATUR, Oleksandr HALATUR
PDF
65-75
Roman ZVARYCH, Iryna ZVARYCH
PDF
76-86
Dmitriy PARMACLI, Tetyana DERKACH, Lyudmila BAKHCHIVANZHI
PDF
87-98
Olena STASHCHUK
PDF
99-107

ACTUAL ISSUES OF FINANCE THEORY AND PRACTICE

Nadiia YASYNSKA, Olena IVCHENKOVA
PDF
108-120
Iryna PRYIMAK, Bohdana VYSHYVANA
PDF
121-138
Serhii YUSHKO
PDF
139-149
Andrii DERLYTSIA
PDF
150-164
Dmytro LEONOV
PDF
165-178
Olga KYRYLENKO
PDF
179-188